Zuilenaar van het Jaar

Zuilenaar van het Jaar - Elise Baron - deKleineBaron

Elise Baron - Zuilenaar van het Jaar

Elise Baron - Zuilenaar van het Jaar

ZUILENAAR VAN HET JAAR - Door IdolMind op 27/12/2011

Ook dit jaar is er weer een jury bij elkaar gekomen om de Zuilenaar van het Jaar uit te roepen. Nog één keer terugkijken op een veelbewogen jaar. Maar in tegenstelling tot de meeste jaaroverzichten, die geregeerd worden door treurnis, geweld en rampspoed, probeert de Zuilense jury vooral de positieve dingen te belichten.Met als belangrijkste uitgangspunten het bevorderen van de leefbaarheid en verbondenheid. De jury heeft, in navolging van Hare Majesteit, duurzaamheid hier aan toegevoegd.

De absolute held van Zuilen in 2011 is Gersy Lommen. De winkelbediende redde het leven van een onschuldige jongen toen deze door een gek met een mes werd aangevallen. Door zijn actie redde Lommen ook het imago van winkelcentrum Rokade. Terecht dat hij door de vrijwilligers van ‘Buren voor Buren’ geëerd werd.

Een andere buurtheld is Christine Janssen. Haar buurthuis ‘Eigen Haard’ in Zuilen-Noord werd wegbezuinigd. Maar zij knokte ervoor om met eigen middelen en in eigen tijd het buurthuis overeind te houden voor alle bewoners in een deel van Zuilen waar leefbaarheid en saamhorigheid erg hard nodig zijn. Haar doorzettingsvermogen is bewonderenswaardig. De politici die dit buurthuis, gelegen in een van de armere buurten Utrecht, hadden willen liquideren moeten zich kapot schamen.

Veel lof van de jury krijgt de nieuwe inrichting van het Prins Bernhardplein. Het plein is nu (bijna) klaar en ziet er prachtig uit. De Zuilense werkgroep die zich hiervoor heeft ingespannen, verdient alle complimenten. Ook is er respect voor de gemeentelijk projectleider, Frans Werter, die vrijwel alle wensen van de werkgroep én omwonenden heeft kunnen realiseren. Immers, het monument van Zuilen is in tact gebleven en de eindhalte van de bus komt uiteindelijk niet voor de deur van de bewoners aan de J.M. de Muinck Keizerlaan.


Zuilenaar van het Jaar - Youtube


Museum van Zuilen

Degene die het verleden van Zuilen uitstekend op de kaart weet te zetten is uiteraard Wim van Scharenburg van het Museum van Zuilen. Toch heeft hij een droevig jaar achter de rug. Met het ‘Kruis van Zuilen’ aan de Amsterdamsestraatweg kwam het uiteindelijk gelukkig nog goed, toen het door een baggermachine van zijn sokkel gestoten werd. Maar het aangezicht van het historische ontspanningsgebouw is definitief verwoest. De schoorsteen werd zonder aankondiging gesloopt. Gelukkig kan Van Scharenburg zich richten op betere tijden in 2012. Dan wordt immers ‘zijn’ Amsterdamsestraatweg – mede op zijn initiatief - geëerd vanwege het feit dat Napoleon 200 jaar geleden deze weg als snelle route naar Amsterdam aanlegde.

Een bijzondere Zuilenaar is ook Bart van Meijl, landelijk bestuurder van het CDA. Deze sympathieke duizendpoot doet ook veel (soms niet voor iedereen direct zichtbaar) goede dingen in onze wijk. Hij heeft oog voor de grote dingen, maar ook voor de kleine dingen. We kennen hem ook als zakelijk leider en oprichter van de Nieuwe Philharmonie Utrecht. Wanneer Van Meijl het voor elkaar krijgt om in zijn voortuin, het Julianapark, de tweede symfonie van Gustav Mahler (“Auferstehung”, als symbolische verwijzing naar de wederopstanding van Zuilen) te laten klinken – als feestelijke afsluiting van het Wijkontwikkelingsplan van Zuilen - dan gunt de jury hem de titel Zuilenaar van het Decennium.

Ook de Wijkraad heeft zich ingespannen voor de leefbaarheid van onze wijk. De inspanningen die zijn verricht komen vooral uit de koker van de bescheiden secretaris Benno van der Maten. De enige die zich druk maakte om de schandelijke sluiting van de bibliotheek in buurwijk Ondiep. De jury betreurt het vertrek van wijkraad-voorzitter Henk Beukers. Het bedrijf van deze Zuilenaar is zo internationaal geworden dat hij het voorzitterschap moest overdragen. De jury wenst de nieuwe voorzitter, Gerard van Wakeren, veel strijdbaarheid en zichtbaarheid bij het verdedigen van de wijkbelangen.

Het criterium, dat nog niet is besproken, is duurzaamheid. Een beladen onderwerp in Zuilen sinds duidelijk is dat een groepje milieu-liefhebbers, gesteund door GroenLinks, 13 windmolens van 150 meter hoog op Lage Weide - de achtertuin van Zuilen - wil plaatsen. Gelukkig is er een sterk bewonersplatform onder leiding van Jan Sakko geformeerd om tegenwind aan die plannen te geven.

De implementatie van duurzaamheid kan ook anders, realistischer, kleinschaliger en veel sympathieker uitgevoerd worden. De jury wijst op het initiatief van Elise Baron, eigenaresse van het Restaurant ‘deKleineBaron’. Niet alleen is haar koffie en thee ‘Fair Trade’, maar maakt zij ook gebruik van de in de Zuilense Springertuin verbouwde groentes. En die worden op duurzame wijze verbouwd. Een mooi voorbeeld van hoe je duurzaam voedsel en drank kunt aanbieden aan je eigen omgeving en aan je eigen bevolking. De jury verbaast zich dan ook dat niemand van het ‘duurzaamheidscollege van B&W’ dit jaar in dit restaurant een kopje duurzame Fair Trade koffie heeft gedronken. Het college mag een voorbeeld nemen aan de nieuwe PvdA-voorzitter en Zuilenaar Hans Spekman, die zo’n beetje ieder interview in dit restaurant af laat bemen. Daarom krijgen collegeleden als aanmoediging een gratis kopje Fair Trade koffie van de jury aangeboden. Eentje maar, want ook de jury moet bezuinigen.

Daarnaast heeft Elise Baron het aangedurfd om in een pand met een berucht verleden een onderneming te starten, midden in de economische crisis. Ze heeft haar zaak verbreed tot een vrolijk, vriendelijk, gastvrij middelpunt van de buurt in Zuidwest Zuilen. De naargeestige hoek van de Sweder van Zuylenweg / Edisonstraat is de afgelopen jaren omgetoverd tot een leefbaar en fleurig geheel. Door verschillende malen in het jaar haar restaurant open te stellen voor gezellige buurtevenementen draagt zij haar steentje bij aan het creëren van verbondenheid.

De jury is daarom unaniem van mening dat Elise Baron - telg uit een bekende Zuilense familie waar gemeenschapszin hoog in het vaandel staat  - voldaan heeft aan het verwezenlijken van de moeilijke criteria van leefbaarheid, verbondenheid en duurzaamheid. De jury prijst haar maatschappelijk bewogen ondernemerschap – ook in deze zware economische crisis. Elise Baron verdient daarom de titel ‘Zuilenaar van het Jaar’. Op 7 januari 2012 wordt de prijs in haar restaurant overhandigd.